loadding

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Toffee Nut Syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Vanilla syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Sangria syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Rose syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Rum Flavor syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Green Apple syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Pear syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Peach syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Watermelon syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Pink Grapefruit syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Blood Orange syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Coconut syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Blueberry syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Mojito syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Woodruff syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Icemint syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Melon syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Mango syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Lychee syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Kiwi syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Grenadine syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Pomegranate syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Guava syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Gum syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Passion fruit syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Raspberry syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Elderflower syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Blue curaçao syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Cranberry syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Lemon syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Cherry syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Blackcurrant syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Basil syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Banana syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Mint syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Abricot syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm

Lavender syrup

Dung Tích: 1000ml

Xuất Xứ: Pháp

Xem Thêm
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Theo dõi bản tin của chúng tôi để nhận được bản cập nhật mới nhất thông tin khuyến mại đặc biệt và các thông tin khác.

CÔNG TY TNHH QUANG TÂN HÒA - GIFFARD VIỆT NAM

Syrup Giffard Chính Hãng | Quang Tân Hoà

Syrup Giffard Chính Hãng | Quang Tân Hoà

Syrup Giffard Chính Hãng | Quang Tân Hoà